TERMENI GENERALI

Termenii si conditiile generale se vor aplica vanzarii de bunuri de catre SC SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL prin intermediul magazinului virtual www.salterra.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator – persoana fizica sau juridica care emite o Comanda.
Vanzator - societatea comerciala SALTERRA DISTRIBUTION GROUP SRL, avand sediul social in Voluntari, str Emil Racovita, nr 35-39, nr. de inregistrare la Registrul Comertului:

Bunuri - orice produs mentionat in Comanda, inclusiv produsele cu dimensiuni atipice care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze produsele si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste produse si sa faca plata acestora.
Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Coman

ALTE OBLIGATII CE DECURG DIN CONTRACT

Vanzatorul isi va utiliza toate cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a pune la dispozitia Cumparatorului produsele din Comanda si va livra doar acele produse care indeplinesc cerintele si specificatiile Cumparatorului.

Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila.

Numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea SC SALTERRA DISTRIBUTIN GROUP si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

Informatiile furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Mesajele SALTERRA sunt transmise prin intermediul partenerilor care deruleaza activitati de marketing si comunicare agreati de SALTERRA. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

Prin inscrierea in baza de date SALTERRA, cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre VANZATOR sau de catre furnizori sai de servicii de marketing si de a ii fi utilizate datele personale exclusiv in scopuri de promovare a produselor.

 

PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau realizare a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa comunice Cumparatorului noul termen de livrare. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata pana la achitarea integrala a acesteia.
In cazul in care Cumparatorul comunica informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de livrare a produselor. Acesta este de maxim 5 zile lucratoare de la data acestei comunicari.

PLATA

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru produsele livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare

RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare

Vanzatorul se se obliga sa expedieze produsele in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

b. Transport - Ambalare

In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu produsele in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a produselor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrare produselor pe teritoriul Romaniei

ACCEPTAREA

Acceptarea va fi facuta atunci cand produsele livrate Cumparatorului sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele sale. De asemenea, pentru produsele vandute si livrate de SALTERRA Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 10 zile.

GARANTII

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.salterra.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale al producatorului.

Termenul de garantie pentru orice viciu de fabricatie al saltelelor este de 3ani
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa office@salterra.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Produselor va fi transferata la momentul efectuarii platii de catre Cumparator. Plata produselor din colectia Salterra se poate realiza prin card online, prin ordin de plata sau numerar la livrare.

Personalul care realizeaza livrarea prin curierat rapid nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si in cazul achitarii comenzii la livrarea numai dupa achitarea contravalori acestora.

Prin livrare se intelege - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier

RASPUNDEREA

Vanzatorul este raspunzator in cazul in care partenerii sai de orice fel implicati in realizarea si livrarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale asumate de vanzator in baza acestui contract.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente

PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.